ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Η ΓΕ.Ν.Ε. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. ειδικεύεται στην ελασματουργική  εργασία. Είναι μέσα στις κορυφαίες εταιρίες του χώρου με εμπειρία δεκαετιών και ανάληψη έργων μεγάλης έκτασης και υψηλής δυσκολίας πάντα με άριστα αποτελέσματα και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί από τον πελάτη. Είναι αναγνωρισμένη σε όλη την αγορά, εγχώρια και μη, για την υψηλότατη ποιότητα εργασιών που προσφέρει.
  • Ένας άλλος τομέας στον οποίο η ΓΕ.Ν.Ε. Ε.Π.Ε. έχει εκτεταμένη εμπειρία είναι η εργασία σε αλουμίνιο. Διαθέτει συγκολλητές πιστοποιημένους από το Lloyd’s Register (IACS) ικανούς για την εκπλήρωση των πιο απαιτητικών εργασιών. Είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον Ελληνικό χώρο που ασχολήθηκε με την εργασία σε ναυτιλιακό αλουμίνιο και αυτό την κάνει από τις πιο αξιόπιστες.
  • Ακόμη μία δραστηριότητα της εταιρίας ΓΕ.Ν.Ε. Ε.Π.Ε. είναι οι σωληνουργικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία και σε αυτόν τον τομέα μπορεί να διεκπεραιώσει έργα πάντα με τη γνωστή της ποιότητα και επαγγελματισμό.
  • Όμως πέραν του επισκευαστικού τμήματος οι δυνατότητες της εταιρίας στην ναυτιλιακή βιομηχανία εκτείνονται και στον τομέα των νέων κατασκευών. Έχοντας συμμετάσχει σε πολλές νέες κατασκευές ιδιωτικές αλλά και για το πολεμικό ναυτικό, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΓΕ.Ν.Ε. Ε.Π.Ε. έχει την τεχνογνωσία για την ανάληψη τέτοιων έργων.
Top