Η ΓΕΝΕ ΕΠΕ ολοκλήρωσε το νέο εταιρικό site της

Από την στιγμή που η τεχνολογία εξελίσεται έτσι και εμείς αποφασίσαμε να επενδύσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες εκμοντερνισμού του εταιρικού μας site, έτσι ώστε οι επαγγελματίες που συνεργαζόμαστε ή και όλοι οι ενδιαφερρόμενοι να βρίσκουν πιο εύκολα τις υπηρεσίες και να βλέπουν τα έργα μας . Στο τομέα Υπηρεσίες μπορείτε να δείτε όλους […]

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – ISO 9001:2008

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – ISO 14001:2004

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2004 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – OHSAS 18001:2007

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001:2007 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by