Η ΓΕΝΕ ΕΠΕ ολοκλήρωσε το νέο εταιρικό site της

Από την στιγμή που η τεχνολογία εξελίσεται έτσι και εμείς αποφασίσαμε να επενδύσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες εκμοντερνισμού του εταιρικού μας site, έτσι ώστε οι επαγγελματίες που συνεργαζόμαστε ή και όλοι οι ενδιαφερρόμενοι να βρίσκουν πιο εύκολα τις υπηρεσίες και να βλέπουν τα έργα μας . Στο τομέα Υπηρεσίες μπορείτε να δείτε όλους […]

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

GENE EPE completed the new corporate site

Since technology is always developing, so we have decides to invest and complete the modernization processes of our corporate site and profile so that professionals who work with us or all the estimated interested companies could find easier our services and our jobs. In the SERVICES section you can see all our […]

more
Categories: General News
Posted by

GENE EPE – ISO 9001:2008

GENE EPE was certified as meeting the further requirements of standards ISO 9001:2008 management systems for conducting any Steel Aluminium And Piping Marine and Industrial Works  

more
Categories: General News
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – ISO 9001:2008

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – ISO 14001:2004

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2004 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by

GENE EPE – ISO 14001:2004

GENE EPE was certified as meeting the further requirements of standards ISO 14001:2004 management systems for conducting any Steel Aluminium And Piping Marine and Industrial Works  

more
Categories: General News
Posted by

ΓΕΝΕ ΕΠΕ – OHSAS 18001:2007

Η Εταιρία ΓΕΝΕ ΕΠΕ πιστοποιήθηκε ότι καλύπτει τις περαιτέρω απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001:2007 διαχείρισης συστημάτων για Ελασματουργικές Σωληνουργικές Εργασίες Χάλυβα και Αλουμινίου Πλοίων και Βιομηχανιών

more
Categories: Γενικά Νέα
Posted by