Κατασκευή υποδομής και ενίσχυσης του καταστρώματος Νο10 για την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους βάρους 25tons και διαστάσεων 12m μήκος x  2,5m πλάτος x 2,5m ύψος.

Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους επί της βάσεως και κατασκευή συστήματος συγκράτησης.

Πελάτης:

Hellenic Seaways

Έτος Εργασιών

Ιούνιος 2015