• Αφαίρεση αριστερής πρωραίας κύριας μηχανής βάρους 40 τόνων και μεταφορά στην πρύμνη με ειδική κατασκευή επί της οποίας τοποθετήθηκε η μηχανή και μεταφορά εκτός πλοίου.
  • Τοποθέτηση νέας κύριας μηχανής την οποία αφαιρέσαμε από το high speed No5 με τον ίδιο τρόπο. Το κατάστρωμα του σκάφους είναι πάχους 3,00mm και για να είναι δυνατή η μεταφορά κατά 30 μέτρα έξοδος και είσοδος των μηχανών επί αυτού του καταστρώματος έγινε με ειδική προστασία. Η όλη επιχείρηση έξοδος είσοδος των μηχανών διάρκεσε τρείς (3) ημέρες.
  • Η μελέτη της ειδικής κατασκευής δια την μεταφορά των μηχανών από το σημείο εξαγωγής στην πρύμνη για έξοδο – είσοδο καθώς και η προστασία του καταστρώματος έγινε από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΗΜΕΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ 2015