Οι εργασίες ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2007 και τελέιωσαν τον Αύγουστο του 2008. Κάποιες από τις εργασίες που έγιναν ήταν :
Εκτεταμένη μετασκευή με προσθήκη νέων υπερκατασκευών από αλουμίνιο.
Μεταφορά των καταπελτών εισόδου των αυτοκινήτων από την δεξιά πλευρά πρίμα με νέα υποδομή και λειτουργία.
Μεταφορά της γέφυρας κατά 17  μέτρα πρώρα και ανύψωση 2,50m χωρίς να γίνει καμία αποξήλωση οργάνων ναυσιπλοΐας.
Εξωτερική διαμόρφωση τσιμινιέρας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΕΚ LINE

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Νοέμβριος 2007 - Αύγουστος 2008