• Κατασκευή πλευρικού καταπέλτη από υλικό αλουμίνιο.
  • Κατασκευή συστήματος λειτουργίας.
  • Μετασκευή δεξιού πρυμναίου καταπέλτη για να είναι δυνατή η πρόσβαση του σκάφους με την πρύμνη.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

HELLENIC SEA WAYS

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2010 & ΜΑΡΤΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2011