• Ανακατασκευή της τσιμινιέρας σχεδόν εξολοκλήρου μετά την καταστροφή της από φωτιά εντός οκτώ (8) ημερών.
  • Υλικό κατασκευής αλουμίνιο.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

HELLENIC SEAWAYS MARITIME S.A.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013