Από την στιγμή που η τεχνολογία εξελίσεται έτσι και εμείς αποφασίσαμε να επενδύσουμε και να ολοκληρώ