Κατασκευή πρυμναίου καταπέλτη επιβατών από υλικό αλουμίνιο.

Διαμόρφωση πρύμνης στο αριστερή πλευρά για την προσαρμογή και την λειτουργία του νέου καταπέλτη επιβατών.

Κατασκευή συστήματος λειτουργίας νέου καταπέλτη.

Κατασκευή κλιμακοστασίου.

Δημιουργία ανοίγματος στην πλευρά του πλοίου στην περιοχή του μηχανοστασίου για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση μετά την επισκευή της κύριας μηχανής του πλοίου.

ΠΕΛΑΤΗΣ

HELLENIC SEAWAYS

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καλοκαίρι 2010